Kurssit ja valmennustoiminta

Etelä-Savon OmaisOiva järjestää

OVET-valmennusta®

Henkilöille, joiden läheinen on sairastunut tai vammautunut ja tarvitsee omaisensa apua päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen.
 

Valmennus on tarkoitettu erityisesti sellaisille omaisille, joiden perheessä omaishoitotilanne on uusi. Mikäli hakijoita on runsaasti, etusijalle asetetaan henkilöt, joille ei ole myönnetty omaishoidon tukea.

Valmennuksen myötä omainen saa tietoa:
- omaishoitotilanteen tunnusmerkeistä
- omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
- muutoksen kohtaamisesta
- hoivatyön ja avustamisen perusteista
- sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista palveluista

Valmennuksen myötä omainen saa tukea:
- omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
- omaan jaksamiseensa
- vertaisten kanssa käydyistä keskusteluista
- eväitä arkeen/eteenpäin
 

Valmennus on osallistujille maksuton.
 

OVET – valmennukseen hakeminen: 

Maarit Väisänen p. 044-3084860, email: maarit.vaisanen@msol.fi
Kati Oinonen p. 045-8061361. email: kati.oinonen@msol.fi
 

Hakemuksen voit täyttää sähköisenä täällä
 

Avaa uusi ovi ja tule rohkeasti mukaan valmennukseen!

 

Seuraavat Ovet-valmennukset®

 

Mikkeli 1.11.-5.12.2017 (päivä/iltakurssi, 6 tapaamiskertaa)

 

Valmennuksiin on jatkuva haku. Täyttämällä alla olevan hakukaavakkeen voit hakea mukaan valmennukseen. 

Tarjolla on valmennusta arkipäivisin, arki-iltoina, työikäisille viikonloppuvalmennuksena, muistisairaan läheisille sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille omat valmennukset. 

Valmennusta on tarjolla myös verkkovalmennuksena.

Valmennus käynnistetään aina kun hakijoita on riittävästi sen toteuttamiseksi.

 

 

TYÖURAN UURTAJA® -VALMENNUS

 

Työuran uurtaja® -valmennus eli TUURA on työkalu työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseen työuran keskivaiheilla olevilla työntekijöille. Valmennusohjelma vähentää vaikutustutkimuksen (RCT) mukaan masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja yli 2 viikon sairauspoissaoloja sekä vahvistaa henkisiä voimavaroja. Erityispiirteenä Mikkelin seudulla painotamme omaishoidon ja työelämän yhteensovittamiseen sekä oman stressin hallinnan keinojen löytämiseen.

 

Valmennusohjelma on kokonaiskestoltaan noin 16 tuntia ja se toteutetaan ryhmämuotoisena. Ryhmää ohjaa kaksi Työterveyslaitoksen kouluttamaa valmentajaa.

 

Kurssille on jatkuva haku!

Täytä hakemus täältä

Ilmoittautuminen valmennukseen