OmaisOiva 2016->

 

OmaisOiva, mitä se on?

OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n ja paikallisyhdistysten yhteinen, omaishoitajien voimavaroja tukevia toimintamuotoja toteuttava, kehittävä ja juurruttava toimintamuoto. OmaisOiva tuo osallistumisen mahdollisuuksia lähelle omaishoitoperheitä.

Toimintaa hallinnoi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. 

Mikkelissä toiminta käynnistyy asteittain maaliskuusta 2016 alkaen ja tarkoituksena on kehittää toimintaa vastaamaan mikkelin seudulla asuvien omaishoitajien tarpeita niin kaupunkikeskustassa kuin pitäjilläkin.

Mitä kaikkea OmaisOiva sisältää?

OmaisOiva tukee omaishoitajuutta tarjoamalla varhaista ja ajantasaista tietoa omaishoitajuudesta. OmaisOivassa järjestään valmennuksia, vertaistukiryhmiä, avoimia kahviloita sekä infokioskeja. Lisäksi OmaisOivan työntekijät antavat omaishoitajille henkilökohtaista ohjausta.

Kenelle OmaisOiva on tarkoitettu?

Toiminta on tarkoitettu kaikille Mikkelin seudun omaishoitajille, jotka hoitavat omaistaan tai läheistään, joka on sairastunut, vammautunut tai on kehitysvammainen. Osa toiminnoista on suunnattu erityisesti työikäisille omaishoitajille.

OmaisOiva toimintaan osallistuminen on maksuton ja ei edellytä omaishoidon tuen saamista. Työntekijöiden antama neuvonta ja ohjaus on maksutonta.

 

OmaisOiva tuo vahvuutta toimijuuteen

Omaishoitajille kykyä, halua ja osaamista toimia omaishoitajana.

Voimavaroja käsitellä erilaisia
tunteita, löytää mahdollisuuksia ja
uusia näkökulmia elämään.
Omaishoitajien elämään siis
vähemmän täytymistä, enemmän
osaamista, motivaatiota, tunteiden
käsittelyä, kykenemistä  –  ennen
kaikkea vaihtoehtoja.

 

 

OmaisOivan toimintamuodot

 

Omaispysäkit (OmaisOivaKioski)

jalkautuvat lähialueiden kauppoihin, kirjastoihin, terveysasemille. Pysäkeillä saat tietoa omaishoidosta, omaishoitajien tukemisen muodoista sekä yhdistyksen toiminnasta omaishoitoperheiden tukena. OmaisOivatyöntekijät antavat neuvontaa ja ohjausta omaishoidon kysymyksissä. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia!
PAIKAT ja AJAT löydät täältä.
 

OmaisOivakahvilat

mahdollistavat omaishoitajien ja omaishoidosta kiinnostuneiden tapaamisia. Omaiset saavat hetken hengähdyksen kahvikupin äärellä ja tietoa omaishoitoon liittyvistä teemoista. Tervetuloa nauttimaan kupillinen kuumaa ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista samanhenkisten ihmisten kanssa!
PAIKAT ja AJAT löydät täältä.
 

OmaisOivaryhmät

tarjoavat vertaistukea omaistaan avustaville tai hoitaville. Ryhmään osallistuminen ei edellytä omaishoidon tuen saamista, vaan kaikki ketkä kokevat olevansa omaishoitajia, ovat tervetulleita mukaan! Osa ryhmistä on kohdennettu erilaisessa omaishoitotilanteissa eläville (mm. leijonaemot ovat erityislasten vanhemmille).
PAIKAT ja AJAT löydät täältä.

 

Ovet-valmennus® 

Valmennuksen avulla autetaan omaisia tunnistamaan omaishoitotilanne sekä löytämään kanavia tuen ja palvelujen etsimiseen. Valmennuksella vahvistetaan omaisen valmiuksia hoito- ja avustamistyöhön sekä tuodaan uusia näkökulmia omaishoitoon ja omien voimavarojen vahvistamiseen.
PAIKAT ja AJAT löydät täältä.