VALOT -projektit 2009-2016

Valot II -projekti

2014-2016

 

Valot II –projekti jatkoi VALOT –projektin jalan jäljissä toukokuusta 2014 alkaen.

 

Tarkoitus 

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen Mikkelin seudulla. Tarkoituksenamme on, että yhä useampi alkava ja ennustettavissa oleva omaishoitotilanne pystytään tunnistamaan hyvin pian läheisen vakavan sairastumisen tai vammautumisen jälkeen.

 

Projektissa etsitään varhaisen vaiheen tukikeinoja omaishoitoperheille yhteistyössä kuntien, erikoissairaanhoidon sekä järjestöjen kanssa.

 

Tavoitteet
 

  1. Kampanjoidaan omaishoitotilanteiden varhaisen tunnistamisen puolesta Mikkelin seudulla
     
  2. Levitetään aikaisemmassa Valot -projektissa luotua omaishoitoperheiden ohjaamisen toimintamallia. Jo kerätyn tiedon välityksellä autetaan projektissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä löytämään ja kehittämään omaishoitoperheitä tukevia toimintoja omissa yksiköissään.
     
  3. Kokeillaan eri keinoja omaishoitoperheiden varhaiseksi tukemiseksi ja kootaan yhteen eri toimijoiden (mm. kunta, erikoissairaanhoito, järjestö) roolit omaishoitajien tukemisen polulla.   

 

VALOT -projekti

Valmennusta omaishoitoperheille terveydenhuollossa

2009-2013

         

TAVOITTEENA

kehittää terveydenhuoltoon yhteistyössä omaishoitajien ja ammattihenkilöstön kanssa omaishoitotilanteet tunnistava sekä omaishoitajia valmentava ja tukeva moniammatillinen toimintamalli, jossa omaishoitaja nähdään voimavarana, kanssa-asiakkaana sekä yhteistyökumppanina

 

PROJEKTIN MYÖTÄ

Ammattihenkilöstö:

- perehtyy mm. omaishoidon arkeen ja kanssa-asiakkuuteen

- harjaantuu tunnistamaan ne tilanteet, joissa omaishoitaja tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta

- saa työvälineitä vaativien omaishoitotilanteiden tunnistamiseen sekä käsittelemiseen

 

Omaishoitajat:

- perehtyvät tulevaan rooliinsa sekä oman jaksamisen riskitekijöiden tunnistamiseen

- saavat valmiuksia tulevaan työhönsä

- mahdollistetaan yhdessä ammattilaisten kanssa turvallinen ja tuettu alku omaishoitajuuteen

 

PILOTTIOSASTOT JA -YKSIKÖT

Etelä-Savon sairaahoitopiirin neurologinen kuntoutusosasto 11, lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö sekä sosiaalityön yksikkö

Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen osasto 5

Tutustu projektissa tuotettuihin materiaaleihin

Pääset lukemaan raporttiamme napsauttamalla alla olevaa linkkiä

Bikva-raportti

Klikkaamalla tästä, pääset lukemaan Valot projektin loppuraporttia