Ensitieto (neuvolatyö)

"Kohtaaminen positiivisuuden kautta. Ennakoluuloja vähemmän. Enemmän neuvoissa ja puheissa huomioita koko perheen tilanteeseen"

  • Ensitiedolla tarkoitetaan tilannetta, jossa vanhemmalle/vanhemmille kerrotaan sikiön tai lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta ensimmäistä kertaa.
  • Ensitiedoksi voidaan lukea myös lapselle tai nuorelle ensikertaa kerrottu tieto hänen vammasta tai sairaudestaan.

Käytännön vinkkejä kohtaamiseen, ensitiedon antamiseen ja palveluihin löydät Ensitieto-oppaasta: