Lapsen minäkuva

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kati Partin tutkimuksessa pääset tutustumaan siihen, kuka on se lapsi, jolle elämä on antanut erityisen ominaisuuden, jota muut tarkastelevat ja arvioivat 

Tutkimuksessa nostetaan esiin se, mitä kaikkea erityisyyden takana on ja kuinka lapset pitivät itseään rakkaana perheenjäsenenä, hyvänä kaverina ja moniosaajana, joka joutui tasapainoilemaan oman kokemuksensa ja toisten ihmisten näkemysten kanssa


Heille huumori ja jekuttaminen toivat iloa arkeen, mutta huolta aiheutti perheelleen tuottama taakka oman erityisen ominaisuutensa vuoksi. Lapset kaipasivat elämäänsä rakastavaa perhettä, kavereita, jotka eivät jätä yksin ja hyväksymistä omana itsenään.


Lapsinäkökulmaisia lukukokemuksia:

Linkkejä:

”Eihän lapsil ees oo hermoja”: etnografinen tutkimus lasten tunneälystä päiväkotiarjessa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-064-7

”Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa”: subjektiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympä-ristössään:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3801-7

MAHTI-tunnekortit tunteiden ilmaisemisen, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi: 

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/paattyneet-hankkeet/mahti-projekti/mahti-tunnekortit/

Perheen pyörteinen arki : sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3200-8

Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus:

https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton-selvityksia-7.pdf