Omaishoitotilanteen tunnistaminen

Omaishoitotilanne voi muodostua perheeseen äkkillisesti 

  • Tilanteessa, jossa vanhemmalle/vanhemmille kerrotaan sikiön sairaudesta tai vammaisuudesta.
  • Lapsen vammautumisesta esimerkiksi synnytyksessä tai tapaturmallisesti onnettomuudessa.
  • Tai silloin, kun lapselle todetaan jokin akuuttia hoitoa vaativa pitkäaikaissairaus kuten jokin syöpäsairaus.

Tai omaishoitotilanne voi muodostua perheeseen vähitellen

  • Vanhemman tunnistaessa lapsen/nuoren oireilevan neuropsykiatrian kirjon häiriön piirteiden mukaisesti.
  • Lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden kuten epilepsian tai diapeteksen hoidon tarve lisääntyy vähitellen.