Hyödyllisiä linkkejä

Finlex

Sivustolta löydät Suomen sähköisen säädöskokoelman, lait sekä uusimmat KKO:n ja KHO:n ennakkopäätökset.

 

Kela

 

Suomi.fi. Ikääntyville. 

Sivut tarjoavat tietoa ikääntyville tärkeistä asioista ja palveluista. Sisältöä on asumisesta, raha-asioista, terveydestä, henkisestä hyvinvoinnista, ikääntyvän oikeuksista sekä omaisen kuolemaan liittyvistä asioista. Oletpa ikääntyvä itse tai hänen omaisensa tai muuten ikääntyvän asioita hoitava, tutustu sisältöön!

 

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2016

Kattava opas eri sosiaaliturvaan liittyvistä etuuksista ja palveluista.

 

Papunet 

Papunetin kuvapankin materiaalia voi tulostaa ja tallentaa omalle koneelle ja käyttää kommunikoinnissa, kuntoutuksessa ja opetuksessa.

 

Palvelupolkumalli.fi

Palvelupolkumalli.fi- portaalista löytyy tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.  Portaali sisältää viisi eri sivustoa

 

Finlex; uusi nk. ikälaki

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Sivustolta löydät tietoa mm. kotihoidon, laitoshoidon, lasten päivähoidon, perhehoidon maksujen sekä omaishoidon tuen määräytymisestä.

 

Oikeuskäytäntöjä omaishoidon tukeen liittyen