Olenko omaishoitaja?

 

Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille.

 

Seuraavien kysymyksien avulla voit pohtia oletko omaishoitaja:

 • Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?
 • Onko läheisesi toimintakyky heikentynyt ikääntymisen vuoksi?
 • Autatko läheistäsi arjen toiminnoissa?
 • Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?
 • Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
 • Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi?
 • Onko läheisesi luonne muuttunut sairastumisen myötä?
 • Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?
 • Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
 • Onko yöuniesi määrä vähentynyt?
 • Onko ystäväpiirisi kaventunut?
 • Onko omasta terveydestäsi huolehtiminen jäänyt toissijaiseksi?
 • Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?
 • Tarvitseeko läheisesi tilapäishoitajaa, mikäli et itse ole läsnä?
 • Oletko järjestänyt kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille?
 • Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Jos vastasit KYLLÄ moneen kysymykseen, perheessäsi saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne. Tässä vaiheessa kannattaa pohtia; kuinka paljon hoivavastuuta pystyt ottamaan, miten voimasi riittävät, mitä tietoa ja millaista tukea tarvitset? Oletko tietoinen omaishoidon tuesta? Ota yhteyttä oman kunnan kotihoitoon/omaishoidon tuesta vastaavaan, sosiaali- tai terveydenhuollon sosiaalityöntekijään tai yhdistykseemme.

 

KUKA ON OMAISHOITAJA?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti


MITÄ ON OMAISHOITO?

Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri tavoin perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen.