Luennot

Webinaarit:

Jos haluat tulla kanssamme toimistolle seuraamaan webinaareja, ilmoittaudu Kati Partille tai yhteydenotto@msol.fi

30.9. Unen merkitys –hyvinvointiwebinaari (verkossa) klo 17.00–18.00.

Läheistään auttavilla unen saanti voi vaikeutua sitovasta ja kuormittavasti hoivatilanteesta johtuen. Minkälaisin keinoin omaa unenlaatua voisi parantaa? Minkälaista apua univaikeuksiin on mahdollista saada? Ilmoittaudu mukaan 23.9. mennessä https://omaishoitajat.fi/tapahtuma/hyvinvointiwebinaari-unen-merkitys-verkossa/

5.10. Hyvä mieli- parempi arki. Webinaari ikäihmisille klo 13-14.30. 

Mistä voimaa jaksamiseen? Miten pitää huolta omasta hyvinvoinnista? Verkkoluennolla keskustellaan itsemyötätunnosta, voimavaroista, vahvuuksista ja tutustutaan resilienssin käsitteeseen sekä tehdään mielenhyvinvointia vahvistavia harjoituksia. Luennoitsijana Sirkkaliisa Heimonen PsT, sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Webinaari on avoin kaikille. Ilmoittautumiset 29.9.2021 mennessä järjestöavustaja p. 044 944 8493

7.10. Hyvä teko tarttuu klo 16 -18.30. 

Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden verkosto sekä hyvä teko tarttuu -hanke järjestävät kaikille avoimen hyvän mielen webinaarin. Puhujina Markku Ojanen sekä Frank Martela.

12.10. Isovanhemman tietoinen toiminta haastavissa tilanteissa -verkkoluento klo 17.30–19.30. 

Kuntoutusohjaaja Salla Hewitt käy läpi syitä sille, miksi lapsen toiminta näyttäytyy erilaisena kotona, päivähoidossa ja mummolassa. Näkökulmana luennolla ovat nepsylapset ja muut erityislapset, joilla kehitykselliset haasteet näkyvät käyttäytymisen kautta. Luento on maksuton ja se järjestetään yhteistyössä Autismin kirjon pohjalaiset ry sekä Lakeuden Omaishoitajat ry:n kanssa. Maksuton. Lisätietoja 040 502 8900 / Merja. Ilmoittautuminen ma 11.10.2021 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/isovanhemmantietoinentoi 

19.10. Lapsen haastava käyttäytyminen. Webinaari isovanhemmille klo 17.30–19.30. 

Arjen haastavia tilanteita tarkastellaan pintaa syvemmältä ja tiedon lisäksi saat vinkkejä, miten voit auttaa lasta toimimaan tilanteeseen sopivammalla tai turvallisemmalla tavalla. Luennon näkökulmana on nepsylapset ja muut erityislapset, joilla kehitykselliset haasteet näkyvät käyttäytymisen kautta. Luennon asiantuntijana toimii kuntoutusohjaaja Salla Hewitt. Lisätietoja Hanna-Kaisa p. 040 517 0900. Ilmoittautuminen isovanhemmille tarkoitetulle luennolle 18.10.2021 mennessä. https://www.kyselynetti.com/s/kaytoshaasteidentaustaa. Luennon yhteistyökumppanit: Autismin Kirjon Pohjalaiset ry, Lakeuden Omaishoitajat ry ja FinFami Etelä-Pohjanmaa. 

21.10. Tunteet omaishoitosuhteessa – Hyvä, paha aggressio –hyvinvointiwebinaari klo 17.00–18.00.

Omaishoitosuhteessa herää monenlaisia tunteita, joista osa voi tuntua ristiriitaisilta ja hankalilta. Webinaarista saat tietoa voimavarojesi tueksi ja keinoja, joilla ehkäiset pinnan palamista. Ilmoittaudu mukaan 18.10. mennessä www.omaishoitajat.fi/tapahtumat/ -sivulla. 

11.11. Pinna palaa perheessä – miten tuen puolisoani. Webinaari lasten vanhemmille klo 17.30–19.30. 

Miten tukea puolisoa, kun häneltä palaa pinna ja miten ottaa vastaan tukea puolisolta, kun itsellä kiehuu? Miten vahvistaa me-henkeä haastavassa perhetilanteessa ja miten parisuhteesta huolehtimalla voi voida ja jaksaa paremmin niin vanhempana, omana itsenä, puolisona, työntekijänä, ystävänä jne.? Käytännön vinkkejä ja helppoja harjoituksia arkeen siirrettäväksi tarjoilee yksilö-, pari- ja perheterapeutti Veli-Matti Saarinen. Luennolla esitellään Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n turvataitokortit, joiden avulla voidaan harjoitella turvallisia tapoja toimia toisin, kun oma käytös kasvattajana pohdituttaa. Lisätietoja 040 517 0900 / Hanna-Kaisa. Ilmoittautuminen 9.11.2021 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/pinnapalaa

11.11. Omaishoidon tabut – saako tästä edes puhua? -hyvinvointiwebinaari (verkossa) klo 17.00–18.00. 

Mitä ovat omaishoidon puhumattomat tabut? Mitä läheisestään huolehtiva ei saisi ääneen sanoa? Mistä aiheista omaishoidossa vaietaan? Miten vaikeista asioista voi puhua? Miten hiljaisuus rikotaan? Ilmoittaudu mukaan 4.11. mennessä www.omaishoitajat.fi/tapahtumat/ -sivulla.

9.12. Riittämättömyyden tunne oman jaksamisen esteenä klo 17-18.

Järjestetään omaishoitajille ja kaikille läheisestään huolehtiville suunnattu webinaari. Lisätietoja myöhemmin.