YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Olemme koonneet tämän osion sinulle:

  • Vanhempi, joka pohdit onko perheessäänne alkava tai jo alkanut omaishoidon tilanne lapsen vamman, pitkäaikaissairauden tai jonkin muun erityisen tuen tarpeen kuten neuropsykiatrian kirjon häiriön vuoksi.
  • Ammattilaiselle, joka kohtaat työssässi lapsiperheitä, joissa lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai joku muu erityisen tuen tarve.
  • Läheiselle kuten isovanhemmalle, joka olet huolissasi läheisen lapsiperheesi jaksamisesta lapsen vamman, pitkäaikaissairauden tai jonkin muun erityisen tuen tarpeen vuoksi.
  • Asiasta kiinnostunneelle, joka haluaa lisää ymmärrystä lapsiperheiden omaishoitoa koskettavista teemoista.

Materiaali lapsiperheitä koskettavasta omaishoidosta on tuotettu vuosina 2018-2020 toteutetun Selviytyjät-hankkeen kehittämistyön lopputuloksena. Osion tarkoituksena on toimia vertaistukena, vahvistaa perheiden psykososisaalsita tietoa ja tukea sekä auttaa ammattilaisia lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä. 


Lisätietoa Selviytyjät-hankkeesta: https://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493