Lapsiperheille.

Olemme koonneet tämän osion sinulle:

  • Vanhempi, joka pohdit onko perheessäänne alkava tai jo alkanut omaishoidon tilanne lapsen vamman, pitkäaikaissairauden tai jonkin muun erityisen tuen tarpeen kuten neuropsykiatrian kirjon häiriön vuoksi.
  • Ammattilaiselle, joka kohtaat työssässi lapsiperheitä, joissa lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai joku muu erityisen tuen tarve.
  • Läheiselle kuten isovanhemmalle, joka olet huolissasi läheisen lapsiperheesi jaksamisesta lapsen vamman, pitkäaikaissairauden tai jonkin muun erityisen tuen tarpeen vuoksi.
  • Asiasta kiinnostunneelle, joka haluaa lisää ymmärrystä lapsiperheiden omaishoitoa koskettavista teemoista.

Materiaali lapsiperheitä koskettavasta omaishoidosta on tuotettu vuosina 2018-2020 toteutetun Selviytyjät-hankkeen kehittämistyön lopputuloksena. Osion tarkoituksena on toimia vertaistukena, vahvistaa perheiden psykososisaalista tietoa ja tukea sekä auttaa ammattilaisia lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä. 

Lapsiperheisiin liittyen yhdistyksellemme on tehty useita opinnäytetyöitä, löydät ne kootusti osoitteesta https://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi/materiaalit/ 

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493