Olenko omaishoitaja?

Meille omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Olet osa isoa joukkoa. Suomessa arvioidaan olevan n. 350 000 henkilöä, jotka toimivat läheisensä pääasiallisina auttajina. Suuri osa heistä ei kuulu lakisääteisen omaishoidon tuen piiriin.

Laki omaishoidon tuesta määrittää omaishoitajaksi henkilön, joka on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hoidettavan kotikunnan kanssa ja saa näin omaishoidon tukea. Heitä, omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia, on tällä hetkellä Suomessa noin 47 000.

Kuva on linkki Tunnista omaishoitaja -videoon.
Katso video klikkaamalla kuvaa ja testaa oletko omaishoitaja

Et ole yksin. Tietoa ja tukea on saatavilla.


Ovet-valmennus on tarkoitettu juuri Sinulle, vasta aloittava omaishoitaja.
Valmennuksesta saat mukaasi tuhdin tietopaketin, vertaistukea ja keinoja uuden elämäntilanteen haltuunottamiseen. 


Lisätietoja


Tulevat Ovet-valmennukset alueellamme

Eri puolilla Suomea järjestettävät valmennukset

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493