Palvelut vanhemmuuden tukena


Ensisijaisesti vanhempi saa olla vanhempi. Omaishoitajana toimiminen on yksi vanhemmuuden rooleista, jota yhteiskunnalla on velvollisuus tukea esimerkiksi omaishoidon tuella ja lakisääteisillä omaishoidon vapailla, jotta vanhempi jaksaa rakastaa. 


Vanhemmalla/vanhemmilla on oikeus hakea omaishoidon tukea. Tuen hakemiseen ei tarvita selkeää diagnoosia lapsen tain nuoren vammasta, pitkäaikaissairaudesta tai muusta erityisen tuen tarpeesta. Huoli lapsen tai nuoren poikkeavasta kasvusta riittää tuen hakemiselle. Tukea voi hakea, vaikka tilanne olisi jatkunut perheessä jo pitkään.


Huolen herätessä voit olla yhdistyksemme työntekijöihin yhteydessä ja saat tietoa sekä tukea omaishoitotilanteen tunnistamiseksi.