Iäkkäiden omaishoitajat

Suurin osa sekä omaishoitajista että omaishoidettavista on iäkkäitä. Hoidettavien määrä kasvaa erityisesti vanhemmissa ikäluokissa, mikä tarkoittaa, että myös tulevaisuudessa Suomessa tulee olemaan paljon iäkkäitä omaishoidettavia. Iäkkäiden omaishoidolla korvataan kotihoidon, intensiivisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen palveluja.

Omaishoidon tarpeeseen vaikuttavat usein monet yhtäaikaiset toimintavajeet tai sairaudet, mutta muistisairaudet ovat omaishoidon yleisin syy.

Ikääntyminen ja muisti

Terve muisti toimii iästä huolimatta loppuun asti. Ikä kuitenkin muuttaa muistia. Vaikka elinvuosia olisi kertynyt runsaasti, on lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin syy, joka täytyy selvittää. Muistioireiden hoito on tehokkainta, mitä varhaisemmassa vaiheessa se aloitetaan. 

Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä. Heistä 100 000 sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. 7 000 henkilöä on työikäisiä muistisairaita. Vuosittain 14 500 henkilöä sairastuu muistisairauteen. Muistisairaudet ovatkin yleisin omaishoidon syy Suomessa.

Lisää tietoa muistisairauksista sekä paikallisesti toimivan Etelä-Savon Muistiluotsin yhteystiedot löydät Muistiliiton sivuilta.

Omaishoitajan voimavarat

Omaishoito on monesti sitovaa ja kuormittavaa. Omaishoitajana voit olla vastuussa monista hoidettavasi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten lääkityksestä, hygieniasta ja ulkoilusta. 

Omaishoitajan väsyminen, stressi ja torjutut tunteet saattavat kuormittavassa tilanteessa purkautua käytöksenä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa hoidettavaa läheistä. Tällaista käytöstä kutsutaan kaltoinkohteluksi tai väkivallaksi. Kaltoinkohtelu voi olla tarkoituksellista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tiedon puutteesta tai uupumuksesta johtuvaa laiminlyöntiä.

Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, joita huolestuttaa omat tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Voit tutustua tarkemmin Tunne voimavarasi -hankkeeseen sen sivuilta.

Myös yhdistyksemme tarjoaa kaikille omaishoitajille keskustelutukea. Ota yhteyttä työntekijöihimme, jos tunnet omien voimavarojesi heikkenevän ja haluaisit jutella aiheesta.