Yhdistyksen historia lyhyesti


1994

Kerhomuotoinen toiminta alkaa Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry:n aloitteesta. Ensimmäinen vetäjä Irma Taskinen. Kerho toimii vertaisryhmänä omaishoitajille, ja he järjestävät myös retkiä.


1996

Omaishoitajien lomittajapalvelu alkaa Mikkelissä ensimmäisten joukossa koko Suomessa kerhon aloitteen ansiosta. Lomittajana toimii Sirpa Maanonen.


2001

Kerho rekisteröityi yhdistykseksi 30.4.2001. Heinäkuussa yhdistys anoi kirjeitse Mikkelin kaupungilta toimitilat. Yhdistys anoi avustuksia toiminnan tukemiseksi, ja tukea saatiin mm. kaupungilta ja Zona-yhdistykseltä.

Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivä on 24.8.2001 ja ensimmäinen vuosikokous pidettiin. 2.10.2001. Ensimmäisen vuoden loppuun mennessä yhdistyksellä oli 62 jäsentä. Jäsenmaksu oli 85 markkaa.


2005

Lähetetään ensimmäinen projektihakemus RAY:lle.


2006

VENE-projekti (2006-2008) käynnistyy RAY:n tukemana ja yhdistykseen palkataan ensimmäinen työntekijä. Yhdistyksen toimialueena on yhdeksän Mikkelin seudun kuntaa. VENE-projektin aikana käynnistettiin vertaistukiryhmiä niihin kuntiin, joissa sitä ei vielä ollut. Projektin aikana koulutettiin myös 12 vertaisohjaajaa alueen 11 vertaisryhmään. Vertaisohjaajat ovat vapaaehtoisia tai seurakunnan tai kunnan työntekijöitä.

Projektin toimesta perustettiin kuntiin myös omaishoidon yhdyshenkilöiden verkosto, joka kokoontui säännöllisesti. Tavoitteeksi tuli omaishoitokäytäntöjen yhtenäistäminen alueella. Tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut projektin aikana.

Työntekijän palkkaamisen myötä yhdistyksen toiminta oli näkyvää ja tapahtumia järjestettiin entistä enemmän. VENE-projektin kolmen toimintavuoden aikana jäsenmäärä kolminkertaistui.


2009

VALOT-projekti (2009-2013) käynnistyi RAY:n rahoittamana. VENE-projektin myötä omaishoitajilta tulleesta palautteesta ilmeni, että useimmat omaishoitajat joutuvat tehtäväänsä ilman valmennusta ja hyvin vähäisin tiedoin. Tähän tarpeeseen syntyi VALOT-projekti, jonka yhteistyökumppaneina on suuri joukko terveydenhuollon ammattilaisia ja muita yhteistyökumppaneita, ja jonka tavoitteena oli turvata omaishoitajille valmennusta jo terveydenhuollossa.


2012

VENE- ja VALOT-projektien aikana yhteistyö Pieksämäen seudun Omaishoito -yhdistyksen kanssa oli melko tiivistä. Syntyi ajatus yhteisen hankkeen hakemisesta ja tavoitteeksi nostaa työn ja omaishoidon yhteensovittamista enemmän esille. Syntyi LAMPPU – Kumppanuushanke 2012-2015, jota RAY rahoitti.


2014

VALOT II -projekti (2014-2016) jatkoi VALOT-projektin toimintamallin levittämistä yhä laajemmalle yhdistyksen toiminta-aluetta sekä syvensi toimintojaan omaishoitajien valmentamisessa.


2016

OmaisOiva -toiminta (2016-) mahdollisti keväästä 2016 alkaen omaishoitajien lähialuetoiminnan järjestämisen ja kehittämisen. Kohdennettu toiminta-avustus suunnattiin omaishoitajien vertaistukiryhmien, avoimien kahviloiden, infokioskien sekä Ovet-valmennusten järjestämiseen. Yhdistys sai toiminnan myötä oman toiminnanjohtajan. Omaistoiminnan ohjaaja työskenteli OmaisOiva-hankkeessa.


2017

Paikka auki -nuoret työelämään ohjelma antoi yhdistykselle mahdollisuuden toimia kahden järjestöassistentin työnantajana vuodesta 2017 alkaen. Järjestöassistentit olivat kahtena aikaisempana vuotena olleet yhteisiä Mikkelin seudun Muisti ry:n kanssa.


2018

Selviytyjät -hanke (2018-2020) antoi yhdistykselle mahdollisuuden tukea erityislapsiperheitä ja luoda uusia verkostoja alueellisesti lapsiperheiden pariin. Hankkeessa työskenteli perhetoiminnan vastaava sekä perhetoiminnan kehittäjät.


2020

Koronapandemian alettua yhdistys otti käyttöön aiempaa laajemman tavan olla yhteyksissä alueen omaishoitajiin. Kasvokkaisten tapaamisten loputtua puhelimesta ja erilaisista sähköisistä viestimistä tuli entistä tärkeämpi tapa olla lähellä ja tavoitettavissa. Kevään ja kesän aikana tehtiin myös soittokierros yhdistyksen jäsenille. Loppuvuodesta joitakin kasvokkaisia tapaamisia ja ryhmiä pystytään taas järjestämään. 


2021 

Koronapandemiasta huolimatta monia kasvokkaisia tapaamisia, ryhmiä ja valmennuksia pystyttiin toteuttamaan vuoden aikana. Ne ovat monelle omaishoitajalle toivottu virkistys ja hengähdyshetki arjen vastapainoksi.  

Yhdistys täytti 20-vuotta. Suuremmat juhlallisuudet jäivät valitettavasti viettämättä koronatilanteen huononnuttua taas loppuvuodesta. 


2023

Toiminnanjohtajan sijaisuuteen syksyllä 2022 tullut Jenni Uusitaival vakinaistettiin. Ensimmäiset OKA® -koulutetut omaishoidon kokemusasiantuntijat  valmistuivat ja yhdistyksemme sai Mikkelin vuoden 2023 järjestöpalkinnon. Valinnan teki Mikkelin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta kokouksessaan 15.11.2023.


Yhdistyksen juhlajulkaisu vuodelta 2021

Yhdistyksen 20-vuotis juhlajulkaisun kansi, kuva on linkki.
Yhdistyksen 20-vuotis juhlajulkaisu vuodelta 2021

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493