Tietosuoja

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

- yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa

- sopimukset ja oikeutettu etu huolehtia järjestöpalvelusta ja viestinnästä jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella

- rekisteröidyn suostumus.

Jäsenrekisteriselosteen ylläpitäjä on Omaishoitajaliitto ry. 

Rekisteriseloste