Päättyneet hankkeet

Yhdistyksen historian aikana meillä on ollut useita hankkeita. 


VENE -projekti (2006-2009)

VENE -projekti oli Mikkelin seudun omaishoitajat ja Läheiset ry:n ensimmäinen RAY-avusteinen hanke. Sen aikana käynnistettiin useita vertaistukiryhmiä toiminta-alueemme kuntiin ja tehtiin yhdistystoimintaa tutuksi. Projektin aikana vaikuttamistoiminta oli vahvaa ja näkyvää.

VALOT -projekti (2009-2013) ja VALOT II -projekti (2014-2016)

Kaksiosainen VALOT-projekti alkoi vuonna 2009. Ensimmäisen osan tavoitteena oli kehittää terveydenhuoltoon yhteistyössä omaishoitajien ja ammattihenkilöstön kanssa omaishoitotilanteet tunnistava sekä omaishoitajia valmentava ja tukeva moniammatillinen toimintamalli, jossa omaishoitaja nähdään voimavarana, kanssa-asiakkaana sekä yhteistyökumppanina. Malli sai vuoden 2014 TERVE-SOS palkinnon.

Projektin toisessa osassa etsittiin varhaisen vaiheen tukikeinoja omaishoitoperheille yhteistyössä kuntien, erikoissairaanhoidon sekä järjestöjen kanssa

Lamppu -kumppanuushanke (2012-2015)

LAMPPU -kumppanuushanke oli vuosina 2012-2015 toiminut ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamishanke Etelä-Savon alueella. Hanke toteutettiin yhteistyössä Pieksämäen Omaishoitajat ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena oli mm. tukea työssäkäyvien omaishoitajien ja heidän perheidensä hyvinvointia.

Voit lukea tarkemmin hankkeista niiden omilta sivuilta, jotka löytyvät vasemmalta valikosta.

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493