Päättyneet hankkeet

Yhdistyksen historian aikana meillä on ollut useita hankkeita. 


VENE -projekti (2006-2009)

VENE -projekti oli Mikkelin seudun omaishoitajat ja Läheiset ry:n ensimmäinen RAY-avusteinen hanke. Sen aikana käynnistettiin useita vertaistukiryhmiä toiminta-alueemme kuntiin ja tehtiin yhdistystoimintaa tutuksi. Projektin aikana vaikuttamistoiminta oli vahvaa ja näkyvää.

VALOT -projekti (2009-2013) ja VALOT II -projekti (2014-2016)

Kaksiosainen VALOT-projekti alkoi vuonna 2009. Ensimmäisen osan tavoitteena oli kehittää terveydenhuoltoon yhteistyössä omaishoitajien ja ammattihenkilöstön kanssa omaishoitotilanteet tunnistava sekä omaishoitajia valmentava ja tukeva moniammatillinen toimintamalli, jossa omaishoitaja nähdään voimavarana, kanssa-asiakkaana sekä yhteistyökumppanina. Malli sai vuoden 2014 TERVE-SOS palkinnon.

Projektin toisessa osassa etsittiin varhaisen vaiheen tukikeinoja omaishoitoperheille yhteistyössä kuntien, erikoissairaanhoidon sekä järjestöjen kanssa

Lamppu -kumppanuushanke (2012-2015)

LAMPPU -kumppanuushanke oli vuosina 2012-2015 toiminut ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamishanke Etelä-Savon alueella. Hanke toteutettiin yhteistyössä Pieksämäen Omaishoitajat ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena oli mm. tukea työssäkäyvien omaishoitajien ja heidän perheidensä hyvinvointia.

Selviytyjät - hanke (2018-2020)

Mikkelin seudun erityislapsiperheille (pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muutoin erityistä tukea tarvitsevien lapsien perheet, lakisääteisen omaishoidontuen piirissä olevat perheet sekä he, joille omaishoidon tukea ei ole myönnettynä tai sitä ei ole haluttu hakea) ja perheiden kanssa toteutettu hanke. Hanke oli STEAn C-rahoitteista toimintaa.


Voit lukea tarkemmin hankkeista niiden omilta sivuilta, jotka löytyvät vasemmalta valikosta.

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493