Ammattilainen

Ammattilainen, joka toimit sosiaali- terveys- tai kasvatusalalla lapsiperheitä koskettavissa ympäristöissä olet merkittävässä roolissa muutosprosessin käynnistämisessa erityislapsiperheissä. Ammattilaisen toimesta oikea-aikaisesti tunnistettu omaishoitotilanne ja annettu ensitieto lisää perheen tunnetta selvitä kriisistä, jonka muuttunut elämäntilanne käynnistää perheessä. 


Ensitiedon antaminen

Ensimmäinen aavistus, tieto tai konkreettinen huoli mahdollisesta alkavasta tai jo alkaneesta omaishoitotilanteesta voi laukaista perheessä kriisin, joka koskettaa jokaista perheen jäsentä. Kriisin kokemus konkeretisoituu tilanteessa, jossa perheelle annetaan ensimmäinen tieto eli ensitieto sikiön tai lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta ensimmäistä kertaa.  Ensitiedoksi voidaan lukea myös lapselle tai nuorelle ensikertaa kerrottu tieto hänen vammasta tai sairaudestaan.


Kriisistä  ja muuttuneesta elämäntilanteesta johtuen voi perheelle nousta tunne siitä, ettei muuttunestaa tilanteesta ole mahdollista selviytyä. On olemassa kuitenkin keinoja, joita muut omaishoitajavanhemmat itsessään ja arjessaan ovat tunnistaneet ja käyttäneet. Rohkeutta mahdollisen alkaneen tai alkavan omaishoitotilanteen tunnistamiseen sekä käytännön vinkkejä kohtaamiseen, ensitiedon antamiseen ja palveluihin löydät esimerkiksi Ensitieto-oppaasta: