Selviytyjät-hanke 2018-2020

Mikkelin seudun erityislapsiperheille (pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muutoin erityistä tukea tarvitsevien lapsien perheet, lakisääteisen omaishoidontuen piirissä olevat perheet sekä he, joille omaishoidon tukea ei ole myönnettynä tai sitä ei ole haluttu hakea) ja perheiden kanssa toteutettu hanke. Hanke oli STEAn C-rahoitteista toimintaa.


Tavoitteet:

  1. Kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin lisääminen ja selviytymiskeinojen löytyminen
  2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen
  3. Perheiden psykososiaalinen ja tiedollisen tuen vahvistaminen
  4. Perheiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen

Hankkeen tuotoksena syntyi mm. nettisivujemme Lapsiperheet -osio. Lisäksi hankkeen aikana yhdistyksellemme tehtiin useita opinnäytetöitä. Niitä voit käydä lukemassa sivumme  Materiaalit -osiosta.