Yhdistyksen perustoiminta

Etuja valvova ja vaikuttava yhdistys 

Omaishoidon asiantuntijana, toimijana ja kehittäjänä vaikutamme aktiivisesti paikallisella, alueellisella sekä valtakunnallisella tasolla. Päätavoitteena on omaishoitajien ja omaishoitoperheiden erilaisten tilanteiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä omaishoitajien aseman ja palvelujen parantuminen. Yhdistys toimii sen eteen, että omaishoitajat ovat osallisia palvelujen kehittämistyössä.

Vaikuttamistyö

Yhdistyksemme vaikuttaa alla olevissa työryhmissä. Viemme niihin mielellämme omaishoitajien terveisiä. 

Iloa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tuottava yhdistys

Yhdistys järjestää toiminta-alueensa omaishoitoperheille yhteisöllisiä virkistys- ja yleisötilaisuuksia huomioiden eri ikäisten omaishoitoperheiden tarpeet. Tapahtumia, retkiä ja tilaisuuksia suunnitellaan sekä toteutetaan yhteistyössä muiden paikallisten järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Osallisuutta luova yhdistys

Omaishoitoperheet voivat vaikuttaa yhdistyksen toiminnan suunnitteluun sekä kehittämiseen. Toimitilojen esteettömyys ja saavutettavuus Omatorilla mahdollistaa erilaisten omaishoitoperheiden osallisuutta. Syrjäytymistä ehkäistään mm. järjestämällä toimintaa kaikilla toiminta-alueemme paikkakunnilla. 

Entiset omaishoitajat voivat toimia vapaaehtoisina vertaisohjaajina, Ovet®- tai lomaohjaajina sekä tukihenkilöinä. Omaishoidosta kiinnostuneet henkilöt voivat kouluttautua vapaaehtoiseksi myös muihin yhdistyksen tehtäviin. Yhdistys kouluttaa ja valmentaa omaishoitajista kokemusasiantuntijoita (OKA-koulutus®) sekä kehittäjäkumppaneita. Koulutetut kokemusasiantuntijat sekä kehittäjäkumppanit lisäävät tietoa omaishoivan moninaisuudesta ja pääsevät konkreettisesti kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja.