Nuoret hoivaajat

Suomessa on arviolta 20 000 nuorta, jotka näyttävät samalta kuin muut nuoret, mutta elävät erilaista elämää kantaen huolta sairaasta, vammautuneesta tai riippuvaisesta perheenjäsenestään. 

Sairastunut voi olla nuoren vanhempi, sisarus, isovanhempi tai myös joku muu läheinen aikuinen tai perheenjäsen.

Nuori voi tuntea itsensä alakuloiseksi, tai pelätä sairastuneen läheisen puolesta. Sairastuneen läheisen käytös tai toimintakyky voivat muuttua, ja se voi herättää monenlaisia tunteita, kuten hämmennystä, surua ja jopa pelkoa. Nuori voi myös joutua huolehtimaan kotona asioista, jotka eivät normaalisti kuulu lapsille.

Nuori saattaa kokea elävänsä hyvin erilaista elämää, kuin muut hänen ikäisensä. Hän voi kokea olevansa hyvin yksin tunteidensa ja kokemustensa kanssa. Nuorella hoivaajalla ja hänen perheellään on kuitenkin oikeus saada tukea arjen helpottamiseksi. 

Piirroskuva, jossa poika ja isoäiti istuvat kahvipöydän ääressä. Poika muistuttaa, että isoäidin tulee ottaa seuraava lääke kahdeksalta. Hän kertoo laittaneensa asiasta isoäidille muistutuksen puhelimeen.

Kuva Jangsterit-hankkeen tuottamasta sarjakuvavihkosesta. 

Mistä apua?

Nuori, tunnistitiko itsesi ja tilanteesi aikaisemmasta tekstistä? Jos asiat tuntuvat tutuilta, olisi hyvä jutella asiasta jonkun aikuisen kanssa. Voit miettiä, kuka on sinun elämässäsi sellainen aikuinen, joka tuntuu turvalliselta ja johon voit luottaa. Hän voi olla esimerkiksi sukulainen, opettaja, ystäväsi vanhempi, terveydenhoitaja tai muu tuntemasi aikuinen. 

On tärkeää kertoa omasta elämäntilanteestasi luotettavalle aikuiselle, ettei sinun tarvitsisi jaksaa yksin. Aikuinen voi miettiä kanssasi, miten tilanteessanne voi edetä, ja auttaa viemään asioitanne eteenpäin yhdessä kanssasi. 

Jos puhuminen tuntuu hankalalta, voit kirjoittaa ajatuksesi paperille ja antaa sen aikuisen luettavaksi.

Voit myös olla yhteydessä yhdistyksemme työntekijöihin, niin voimme miettiä yhdessä, mitä apua sinulle ja perheellesi olisi saatavissa.


Lisätietoa

Voit saada lisää tietoa ja tukea esimerkiksi Aliisa-projektin sivuilta sekä Jangsterit-hankkeen sivuilta. Voit myös tutustua Jangsterit-hankkeen Meillä olis asiaa -sarjakuvavihkoseen, joka on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka hoivaavat läheistään.