VENE-hanke 2006-2009

VENE -hanke oli Mikkelin seudun omaishoitajat ja Läheiset ry:n ensimmäinen RAY-avusteinen hanke.

VENE -hanke alkoi kasvattaa omaishoidon kokonaisuudesta asiantuntemusta. VENE -hankkeessa käynnistettiin omaishoitajien vertaistukiryhmiä kuntiin, joissa ryhmiä ei ollut. Ryhmistä alkoi kertyä tietoa omaishoitoperheiden tilanteista ja tarpeista eri kunnissa. 

Kuntien vertaistukiryhmistä ja yhdistyksen jäsenperheille tehdyistä kyselyistä välittyi tärkeää tietoa perheiden kokonaistarpeista. Hankkeen aikana koulutettiin vertaistukiohjaajia ja järjestettiin ohjaajien tapamisia. 

VENE -hankkeen toteuttamista auttoivat myös useat muut järjestöt. Omaishoidon määrärahojen vähentäminen kunnassa lisäsi ja tiivisti yhteistyötä monien erilaisten tahojen kanssa. 

Hankeessa perustettiin kuntiin omaishoidon yhdyshenkilöiden verkosto, joka kokoontui säännöllisesti. Tavoitteeksi tuli omaishoitokäytäntöjen yhtenäistäminen alueella. Tavoite ei toteutunut projektin aikana, mutta yhdistyksen toiminnasta tuli näkyvämpää. Omaishoitajille järjestettiin myös yksilöllisiä keskustelutilanteita ja erilaisia tapahtumia. Toiminnan lisääntyessä jäsenmäärä kolminkertaistui.

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493