VALOT-projektit

2009-2016

Valmennusta omaishoitajille terveydenhuollosta infokuva. Puun oksille koottu osa-alueita, esim omaishoitotilanteen tunnistaminen, yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa.

VALOT -projekti

2009-2013

Valmennusta omaishoitoperheille terveydenhuollossa

Projektin TAVOITTEENA oli kehittää terveydenhuoltoon yhteistyössä omaishoitajien ja ammattihenkilöstön kanssa omaishoitotilanteet tunnistava sekä omaishoitajia valmentava ja tukeva moniammatillinen toimintamalli, jossa omaishoitaja nähdään voimavarana, kanssa-asiakkaana sekä yhteistyökumppanina. Malli sai vuoden 2014 TERVE-SOS palkinnon.

PROJEKTIN MYÖTÄ 
Ammattihenkilöstö:
- perehtyi mm. omaishoidon arkeen ja kanssa-asiakkuuteen
- harjaantui tunnistamaan tilanteet, joissa omaishoitaja tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta
- sai työvälineitä ja materiaalia omaishoitotilanteiden tunnistamiseen sekä käsittelemiseen

Omaishoitajat:
- perehtyivät tulevaan rooliinsa sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen
- saivat valmiuksia omaishoitajana toimimiseen mm. Ovet-valmennuksen kautta
- saivat turvallisen ja tuetun alun omaishoitajuuteen

PILOTTIOSASTOINA JA -YKSIKÖINÄ TOIMIVAT Etelä-Savon sairaahoitopiirin neurologinen kuntoutusosasto 11, lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö sekä sosiaalityön yksikkö ja Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen osasto 5

Valot II -projekti

2014-2016

Valot II –projekti jatkoi VALOT –projektin jalan jäljissä toukokuusta 2014 alkaen.

TARKOITUKSENA OLI omaishoitotilanteiden varhaisempi tunnistaminen Mikkelin seudulla siten, että yhä useampi alkava ja ennustettavissa oleva omaishoitotilanne pystytään tunnistamaan hyvin pian läheisen vakavan sairastumisen tai vammautumisen jälkeen.

Projektissa etsittiin varhaisen vaiheen tukikeinoja omaishoitoperheille yhteistyössä kuntien, erikoissairaanhoidon sekä järjestöjen kanssa.

TAVOITTEET
1. Omaishoitotilanteiden varhaisen tunnistamisen puolesta kampanjointi Mikkelin seudulla
 2. Aikaisemmassa Valot -projektissa luodun omaishoitoperheiden ohjaamisen toimintamallin levittäminen. 
3.    Eri keinojen kokeileminen omaishoitoperheiden varhaiseksi tukemiseksi yhteistyössä eri toimijoiden (mm. kunta, erikoissairaanhoito, järjestö) kanssa.

"Sä oot yks jäsen tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä" Kuva on linkki Valot-hankkeen BAKVA-raporttiin.
VALOT-hankkeen BIKVA-raportti
Kuva on linkki VALOT-projektin loppuraporttiin.
VALOT-projektin loppuraportti

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493