Hankkeet

Selviytyjät - hanke 2018-2020

Mikkelin seudun erityislapsiperheille (pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muutoin erityistä tukea tarvitsevien lapsien perheet, lakisääteisen omaishoidontuen piirissä olevat perheet sekä he, joille omaishoidon tukea ei ole myönnettynä tai sitä ei ole haluttu hakea) ja perheiden kanssa toteutettu hanke. Hanke on STEAn C-rahoitteista toimintaa.


Tavoitteet:

  1. Kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin lisääminen ja selviytymiskeinojen löytyminen
  2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen
  3. Perheiden psykososiaalinen ja tiedollisen tuen vahvistaminen
  4. Perheiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen

Paikka auki - Nuoret työelämään

Saamme STEAn avustusta nuorten työllistymisen ja työelämävalmiuksien edistämiseen Paikka auki -ohjelman kautta. Olemme palkanneet avustuksen turvin useita huikeita nuoria järjestöassistentin tehtäviin jo vuodesta 2015 alkaen. 

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493