Hankkeet

Voimaa ja valoa elämään-hanke

Voimaa ja valoa elämään-hanke on pysähtymisen paikka kuormittavassa elämäntilanteissa eläville ihmisille. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa ihmisten toimintakykyä, jaksamista sekä selviytymiskeinoja. Löytää voimaa ja valoa elämään. Samanaikaisesti tukea opiskelu ja työelämässä jaksamista sekä vahvistaa siihen kiinnittymistä.

Hankkeessa tarjotaan uudenlaista, pidempikestoista ja yksilön tarpeesta lähtevää tukea yhdistelemällä ammatillisten sote-järjestöjen erityisosaamista.

Hankkeen kumppanijärjestöinä toimivat:
• Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (https://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi/)
• Mikkelin kriisikeskus (https://www.mielenterveysseurat.fi/mikkeli/)
• Uutta elämää Group (https://www.uuttaelamaa.fi/)
• VIOLA – Väkivallasta vapaaksi ry

Lopputuloksena syntyy yksilöllisessä ja ryhmämuotoisessa työssä hyödynnettävä psykososiaalisen tuen tukitarjotin julkisten palveluiden rinnalle. Tukitarjottimen eri toimintoja ja tukimuotoja voidaan hyödyntää yhtenä kokonaisuutena tai rakentaa sen eri osa-alueista yksilöllinen psykososiaaliseen voimaantumiseen tähtäävä kokonaisuus. Tuen muodoissa painottuu tsemppaus, rinnalla kulkeminen sekä uusien näkökulmien ja ratkaisuvaihtoehtojen löytyminen.

Toimintaa toteutetaan Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan alueilla. Kehittämistyöhön osallistuu ammatillisia sote-järjestöverkoston järjestöt sekä Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan toimijoita.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), STEA, Mikkelin kaupunki ja Kangasniemen kunta sekä VIOLA – Väkivallasta vapaaksi ry. Hanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. (https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo/voimaa-ja-valoa-elamaan-hanke/)

Linkki ajanvaraus sivulle: https://omavaraus.fi/kny29d8xw4 (Puhelinaika: Onko elämäntilanteesi kuormittava?

Paikka auki - Nuoret työelämään

Saamme STEAn avustusta osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen ja työelämävalmiuksien edistämiseen Paikka auki -ohjelman kautta. Olemme palkanneet avustuksen turvin useita huikeita nuoria järjestöassistentin tehtäviin jo vuodesta 2015 alkaen. 

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493