Tietoa.

Meiltä saat monipuolisesti tietoa omaishoidosta, sitä tukevista etuuksista ja palveluista sekä omaishoitoon liittyvien muutosvaiheiden tukemisesta. Olemme kanssakulkijoita, joihin voit tukeutua omaishoitotilanteen alkaessa, sen aikana sekä omaishoitotilanteen päättyessä. 

Meille on tärkeää, että saat tietoa ja tukea silloin, kun pohdit omaa rooliasi läheisesi tukena.

Teemme monipuolista yhteistyötä eri ammattiryhmien, järjestöjen, yritysten sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa omaishoitajien asioiden edistämiseksi ja jaksamisen tukemiseksi.

Lisätietoa omaishoitoon liittyvistä asioista Etelä-Savon hyvinvointialueella löydät vierittämällä sivua alaspäin.

Omaishoito Suomessa

Selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on ympärivuorokautisesti sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä.  Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. 

Etelä-Savon hyvinvointialueella on omaishoidon tuen sopimuksia 1640 (4/2023).

Omaishoito lukuina: Pääasiallisia auttajia 350 000. Sopimusomaishoitajia 50 241. Läheis- ja omaishoitajista 70% on naisia.

Omaishoitotilanteita on erilaisia

Omaishoito perustuu aina ihmissuhteeseen, joka on ollut olemassa jo ennen omaishoitosuhteen syntymistä. Se ei aina edellytä samassa taloudessa asumista. 
Omaishoidon alkamiseen liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen, vammautuminen tai ikääntyminen aiheuttaa. Muutos voi tapahtua äkillisesti tapaturman tai sairauskohtauksen seurauksena tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen synnyttyä perheeseen. Hoitotilanne voi myös kehittyä hitaasti läheisen avuntarpeen lisääntyessä.

Läheisen hoivaan ja huolenpitoon voi osallistua myös useita henkilöitä, jolloin vastuu läheisen hoidosta jakautuu useammalle kuin yhdelle. Omaishoidon tukea maksetaan hoidettavan läheisen kotikunnasta yhdelle nimetylle henkilölle.

Tilastojen mukaan omaishoitajista yli puolet (58%) on 65-vuotta täyttäneitä tai sen ylittäneitä. 70% kaikista sopimusomaishoitajista on naisia. Eläkkeellä omaishoitajista on 60% ja työssäkäyviä 17%.

Omaishoitajista puolisoaan hoitaa 60%, vanhempaansa 21% ja lastaan 14%.

Voit lukea lisää erilaisista omaishoitotilanteista sivupalkista löytyvien otsikoiden takaa. 

Omaishoito Etelä-Savon hyvinvointialueella

Seuraavien painikkeiden alle on kerätty tietoa omaishoitoon Etelä-Savon hyvinvointialueella. Löydät ajankohtaista tietoa esimerkiksi palvelunumeroista, palvelupaikoista, Etelä-Savon Omaishoidon tuen soveltamisohjeen sekä omaishoidon tuen hakemuksen. 

Ikääntyneiden palvelujen hakemus on sähköisenä, mutta tällä hetkellä työikäisten, vammaisten ja lapsiperheiden palvelujen hakemukset löytyvät tulostettavina lomakkeina Omaishoidon tuki Etelä-Savon hyvinvointialueella -painikkeen takaa avautuvalta sivulta.

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493