OmaisOiva-toiminta

OmaisOiva jalkautuu lähialuetoimintana jäsenpaikkakunnillemme Etelä-Savossa. Mukaan voi tulla kaiken ikäiset omaiset, omaishoitajat sekä omaishoidosta kiinnostuneet. Toiminta on STEA-Ak-rahoitteista.


Tavoitteet:

Päätavoite: Toiminta-alueen omaishoitajat saavat järjestön tukea lähellä kotia  

  1. Omaishoitajien arjessa selviytymisen tunteen vahvistaminen tunnistamalla omaishoitajien tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa (ennaltaehkäisevä tuki).
  2. Omaishoitajien fyysisten ja psyykkisten voimavarojen tukeminen vahvistamalla sekä omaishoitajien hyvinvointiosaamista että intoa huolehtia omasta hyvinvoinnista.
  3. Omaishoitajien sosiaalisten verkostojen vahvistuminen ja osallisuuden lisääntyminen.
  4. Omaishoitajat saavat helpommin saavutettavissa olevia sekä monipuolisia tukipalveluita kattavan verkostoyhteistyön avulla.
  5. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen omaishoitoperheiden sekä vertaistoiminnan tukena.

Toimintamuodot:

OmaisOiva -ryhmät
OmaisOiva -kahvilat
OmaisOiva -kioskit
Oivahetket (yksilöllinen keskustelutuki ja ohjaus)
Ovet®-valmennukset

Löydät tarkemmat tiedot toiminnoistamme, kokoontumisten ajankohdista ja paikkakunnista Toiminnat -osiosta tai Kalenterista.

OmaisOivan logo

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493