OmaisOiva-toiminta

OmaisOiva jalkautuu lähialuetoimintana jäsenpaikkakunnillemme Etelä-Savossa. Mukaan voi tulla kaiken ikäiset omaiset, omaishoitajat sekä omaishoidosta kiinnostuneet. Toiminta on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Veikkauksen varoin.


Tavoitteet:

Päätavoite: OmaisOiva toiminnan avulla omaishoitaja jaksaa ja voi arjessaan paremmin

  1. Tieto ja taito omaishoitoon sekä palveluiden ja tuen löytämiseen lisääntyy.
  2. Omaishoitajan omasta hyvinvoinnista huolehtiminen lisääntyy. Omaishoitajan fyysiset ja psyykkiset voimavarat lisääntyvät ja henkinen kuormittuneisuus kevenee.
  3. Omaishoitajan kokema yksinäisyys vähenee ja sosiaaliset voimavarat vahvistuvat osallisuuden myötä.
  4. Omaishoitajuuden ja omaishoitajien tuen tarpeiden tunnistaminen lisääntyy verkostoyhteistyön avulla.
  5. Vapaaehtoistoiminnan vakauttaminen ja vahvistaminen omaishoitoperheiden sekä vertaistoiminnan tukena.
  6. Omaishoitajien oma osallisuus, näkyvyys ja vaikuttamistoiminta vahvistuu OKA®- koulutuksen kautta.

Toimintamuodot:

OmaisOiva -ryhmät
OmaisOiva -kahvilat
OmaisOiva -kioskit
Oivahetket (yksilöllinen keskustelutuki ja ohjaus)
Ovet®-valmennukset

Löydät tarkemmat tiedot toiminnoistamme, kokoontumisten ajankohdista ja paikkakunnista Toiminnat -osiosta tai Kalenterista.

OmaisOivan logo

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493