Materiaalit

Materiaalien tarkoituksena on vahvistaa perheiden psykososiaalista tietoa ja tukea, lisätä ammattilaisten ymmärrystä ja keinoja tukea erilaisissa elämän tilanteissa olevia lapsiperheitä ja avata lapsiperheitä koskettavaa omaishoitoa kaikille ilmiöstä kiinnostuneille.

Materiaalien tuottamisessa mukana on olleet vahvasti lapsiperheiden eri jäsenet, ammattilaiset ja alemman sekä ylemmän tason korkeakouluopiskelijat. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ammattilaisten työn tukena ja perheiden arjen vahvistajina.