Tietoa omaishoidosta

Selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on ympärivuorokautisesti sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä.  Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. 

Omaishoito lukuina: Pääasiallisia auttajia 350 000. Sopimusomaishoitajia 47 500, joista 70% on naisia. 80% hoivasta on läheisten vastuulla.

Omaishoitotilanteita on erilaisia

Omaishoito perustuu aina ihmissuhteeseen, joka on ollut olemassa jo ennen omaishoitosuhteen syntymistä. Se ei aina edellytä samassa taloudessa asumista. 
Omaishoidon alkamiseen liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen, vammautuminen tai ikääntyminen aiheuttaa. Muutos voi tapahtua äkillisesti tapaturman tai sairauskohtauksen seurauksena tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen synnyttyä perheeseen. Hoitotilanne voi myös kehittyä hitaasti läheisen avuntarpeen lisääntyessä.

Läheisen hoivaan ja huolenpitoon voi osallistua myös useita henkilöitä, jolloin vastuu läheisen hoidosta jakautuu useammalle kuin yhdelle. Omaishoidon tukea maksetaan hoidettavan läheisen kotikunnasta yhdelle nimetylle henkilölle.

Tilastojen mukaan omaishoitajista yli puolet (58%) on 65-vuotta täyttäneitä tai sen ylittäneitä. 70% kaikista sopimusomaishoitajista on naisia. Eläkkeellä omaishoitajista on 60% ja työssäkäyviä 17%.

Omaishoitajista puolisoaan hoitaa 60%, vanhempaansa 21% ja lastaan 14%. Työikäiset omaiset

Arviolta noin 700 000 suomalaista huolehtii läheisistään työssä käymisen ohessa. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää, jotta omainen voi huolehtia samalla kertaa työstään, toimeentulostaan ja läheisensä hoidosta.

Lue lisää:

Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen 


Omaisena etäällä

Omaisestaan voi huolehtia myös toiselta paikkakunnalta käsin. Etäomaishoidossa hoiva voi tapahtua osin esimerkiksi puhelimitse ja etäteknologian avulla. Etäomaishoivatilanteita voi olla monia erilaisia hoivaa tarvitsevan sairauksista ja toimintakyvystä riippuen. Etäomaishoitaja voi matkustaa joka viikonloppu pitkän matkan huolehtiakseen läheisestään ja auttaakseen häntä seuraavan viikon asioiden hoidossa. Erityisen tärkeää on etäomaishoitajan antama henkinen tuki, seurana ja juttukaverina oleminen.

Lue lisää

Etäomaishoito


Nuoret hoivaajat

Suomessa on arviolta 20 000 nuorta, jotka näyttävät samalta kuin muut nuoret, mutta elävät erilaista elämää kantaen huolta sairaasta, vammautuneesta tai riippuvaisesta perheenjäsenestään.

Nuorella hoivaajalla ja hänen perheellään on oikeus saada tukea arjen helpottamiseksi. 

Lue lisää

Nuoret hoivaajat

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493